Szkolenia - ochrona danych osobowych

ale także zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo informacji