Aleksandra Słodczyk – magister inżynier zarządzania kryzysowego, inżynier techniki i organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, audytor wewnętrzny ISO 27001, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych w małych firmach i w szkołach, pełniła funkcję wsparcia ABI, obecnie pracuje w zespole wsparcia Inspektora ochrony danych osobowych w kilku firmach, prowadzi szkolenia z ochrony danych osobowych, wykonuje analizę ryzyka oraz pełni funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych u obsługiwanych klientów zewnętrznych.

Pani Aleksandra Słodczyk współpracuje z firmą od stycznia 2015 roku, najpierw w okresie studiów w charakterze asystenta i stażysty, potem agenta ubezpieczeniowego. Od momentu ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych ochrony danych osobowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zajmuje się ochroną danych osobowych.

 

 Jakub Słodczyk – magister inżynier automatyki i robotyki, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, magister inżynier elektryk, absolwent Politechniki Częstochowskiej, EITCA Business Information Technologies Programme – absolwent studiów podyplomowych w Brukseli, uprawnienia SEP na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych w małych firmach i w szkołach, pełni funkcje pomocnicze przy wdrażaniu ochrony danych osobowych, jest członkiem zespołu Inspektora ochrony danych w kilku firmach, prowadzi szkolenia ochrony danych osobowych, wykonuje analizę ryzyka technicznego i wspomaga proces zarządzania ryzykiem produkcyjnym, w tym współuczestniczy w trakcie wdrażania procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w firmach posiadających zautomatyzowane procesy produkcyjne.

Pan Jakub Słodczyk współpracuje z firmą od września 2014 roku, najpierw w okresie studiów w charakterze asystenta i stażysty. Od momentu ukończenia studiów zajmuje się ochroną danych osobowych w małych firmach, a także wspomaga we wszelkich działaniach dot. wdrażania procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym w firmach produkcyjnych.

Zatrudniony na kierowniczym stanowisku inżynierskim w firmie branży elektrycznej. W ramach wolnego czasu wspomaga działania zarządzania ryzykiem i ochrony danych osobowych w znanym sobie technicznym  obszarze merytorycznym. Od roku 2019 pełni rolę pełnomocnika firmy i doradcy.

Agnieszka Janowska – magister inżynier inżynierii środowiska i ochrony środowiska w energetyce, absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przeszkolona z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania ryzykiem, Audytor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO14001, PN-N/OHSAS 18001, Audytor Wewnętrzny ISO 27001, Certificate EITC/BI/CAPMF – project management.

Pani Agnieszka Janowska współpracuje z firmą od stycznia 2008 roku, najpierw w okresie studiów w charakterze asystenta i stażysty. Od momentu ukończenia studiów pełni rolę pełnomocnika firmy i doradcy.

Aktualnie jest zatrudniona w międzynarodowej korporacji, a w ramach wolnego czasu wspomaga  działania zarządzania ryzykiem i ochrony danych osobowych w znanym sobie obszarze merytorycznym oraz pełni funkcję zastępcy Inspektora ochrony danych.