Zarządzanie ryzykiem – audyty

f7

Zapraszam osoby, które chciałyby przeprowadzić w swojej firmie audyt zarządzania ryzykiem, w tym analizy ryzyka.

Szczególnie zapraszam osoby/firmy/organizacje  zobowiązane do takich audytów przepisami prawa lub wymaganiami normatywnymi, jak np.:

  • RODO
  • Ustawa o Krajowym Systemie Cyfryzacji
  • Kontrola zarządcza
  • Norma ISO 27001
  • Norma ISO 9001 i inne normy z grupy ISO 
  • Ustawa ubezpieczeniowa
  • Prawo bankowe w wybranych obszarach
  • inne branżowe oparte na analizie ryzyka