Zarządzanie ryzykiem

Ochrona danych osobowych, w tym analiza ryzyka
Audyt bezpieczeństwa informacji
Szkolenia, wdrożenia i doradztwo z ww. tematyki

Zapytaj o usługę lub szkolenie

>> KONTAKT

Anna Słodczyk – magister inżynier elektronik (Politechnika Śląska w Gliwicach) oraz dyplomowany menedżer ryzyka (Akademia Finansów w Warszawie).

Zajmuje się zarządzaniem ryzykiem, analizą ryzyka, ochroną danych osobowych, a także kontrolą zarządczą, ryzykiem zawodowym, ryzykiem w projekcie, bezpieczeństwem organizacji lub firmy, w tym bezpieczeństwem informacji, audytem. Pracuje dla firm i organizacji różnych branż, także dla administracji publicznej.

Stworzyła wraz ze swoim współpracownikiem praktyczny model zarządzania ryzykiem © RMTP i od tego czasu używa w ramach pracy we własnej rodzinnej firmie nazwy handlowej Risk Management Team Poland (RMTP) dla swojej działalności.

Aktualnie ze względu na zmiany przepisów prawa najwięcej czasu poświęca na realizację wdrożeń ochrony danych osobowych w firmach dowolnych branż w oparciu o analizę ryzyka/zagrożeń (art. 36 Ustawy o ochronie danych osobowych).

Realizuje pełne wdrożenia z przygotowaniem dokumentacji, procedur, zabezpieczeniem technicznym i przeszkoleniem wszystkich pracowników. Wykorzystuje w tym zakresie elementy normy ISO/IEC 27001:2013 oraz zasady profesjonalnej analizy ryzyka. Posiada także osiągnięcia we wdrożeniu normy ISO/IEC 27001:2013, zakończone certyfikacją, w ramach pracy u większych partnerów.

Anna Słodczyk zaprasza do współpracy!

Specjalizacja: ryzyko operacyjne, ryzyko techniczne (w oparciu o opracowaną metodykę autorską), ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji, ryzyko zawodowe, ryzyko projektu, audyt.

Główne certyfikaty: międzynarodowy certyfikat zarządzania ryzykiem CRISC, audytor wiodący ISO/IEC 27001:2013, certyfikat CICA, inżynier bezpieczeństwa informacji Isec Man, e-kontroler MSWiA, II stopień licencji zabezpieczenia technicznego, audytor wiodący OHSAS 18001, menadżer projektu IPMA D, wpis na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych.

Szkolenia i wykłady konferencyjne oraz na studiach podyplomowych: z zakresu zarządzania ryzykiem, analizy ryzyka, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, audytu.

mgr inż. Anna Słodczyk - konsultant ds. zarządzania ryzykiem

Adres biura obsługi klienta:
43-100 Tychy ul. Budowlanych 41 / ASA
tel. / fax: 32 227 69 18