Zarządzanie ryzykiem, analiza ryzyka

Ochrona danych osobowych
Bezpieczeństwo informacji
Szkolenia, wdrożenia i audyty z ww. tematyki
Pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych

Witam! nazywam się Anna Słodczyk i jestem magistrem inżynierem elektronikiem (Politechnika Śląska w Gliwicach) oraz dyplomowanym menedżerem ryzyka (Akademia Finansów w Warszawie), a ostatnio ukończyłam The European IT Certification Akademy  w Brukseli w zakresie specjalizacji bezpieczeństwo informacji (EITCA/IS) .

Zajmuję się zarządzaniem ryzykiem, analizą ryzyka, ochroną danych osobowych, a także kontrolą zarządczą, ryzykiem zawodowym, ryzykiem w projekcie, bezpieczeństwem organizacji lub firmy, w tym bezpieczeństwem informacji, audytem. Pracuję dla firm i organizacji różnych branż, także dla administracji publicznej i innych organizacji pożytku publicznego.

Stworzyłam praktyczny model zarządzania ryzykiem © RMTP i od tego czasu używam w ramach pracy we własnej rodzinnej firmie ASA Consulting nazwy handlowej Risk Management Team Poland (RMTP) dla swojej działalności.

Aktualnie ze względu na zmiany przepisów prawa najwięcej czasu poświęcam na realizację wdrożeń ochrony danych osobowych w firmach dowolnych branż w oparciu o analizę ryzyka. W roku 2017 rozpoczęłam przygotowywanie moich klientów i innych firm oraz organizacji do zmian w przepisach ochrony danych osobowych, wprowadzonych przez ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Proces ten cały czas kontynuuję, gdyż różne firmy i organizacje nadal potrzebują wsparcia w obszarze dot. analizy ryzyka, a więc w głównym przedmiocie mojej działalności.

Realizuję pełne wdrożenia z przygotowaniem dokumentacji, procedur, zabezpieczeniem technicznym. Szkolę wszystkich pracowników, mających dostęp do danych osobowych. Wykorzystuję w tym zakresie elementy normy ISO/IEC 27001:2013 oraz zasady profesjonalnej analizy ryzyka. Posiadam także osiągnięcia we wdrożeniu normy ISO/IEC 27001:2013, zakończone certyfikacją, w ramach pracy u większych partnerów.
Serdecznie zapraszam do współpracy!
Anna Słodczyk (+48 604 122 278)

Specjalizacja: analiza ryzyka, w tym analiza ryzyka ochrony danych osobowych, ryzyko operacyjne, ryzyko techniczne (w oparciu o opracowaną metodykę autorską), zarządzanie ryzykiem operacyjnym, ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji, ryzyko zawodowe, ryzyko projektu, audyt.

Główne certyfikaty i wyróżnienia: międzynarodowy certyfikat zarządzania ryzykiem CRISC, europejski certyfikat EITCA/IS, audytor wiodący ISO/IEC 27001:2013, inżynier bezpieczeństwa informacji Isec Man, e-kontroler MSWiA, II stopień licencji zabezpieczenia technicznego – wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Tecznicznego, audytor wiodący OHSAS 18001, menadżer projektu IPMA D, wpis na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych, Medal RIPH, Nominacja Stella Virium w kategorii BIZNES, Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej, Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Szkolenia i wykłady konferencyjne oraz wykładowca na studiach podyplomowych: z zakresu zarządzania ryzykiem, analizy ryzyka, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, audytu.

ASA Consulting w Tychach, w ramach której prowadzę działalność szkoleniowo-doradczą, uzyskała certyfikat Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Anna Słodczyk
tel. kom. +48 604 122 278
e-mail: mail@annaslodczyk.com

Adres biura obsługi klienta:
ASA Consulting
43-100 Tychy ul. Budowlanych 41
tel. / fax: 32 227 69 18

”Zapytaj