Ochrona danych osobowych – doradztwo

Compliance Laws Policies Regulations Puzzle Words 3d IllustrationOchrona danych osobowych – wdrożenie

Ochrona danych osobowych – rozsądne wdrożenie procesu w  obecnym czasie jest bardzo ważnym zadaniem wynikającym z wymagań RODO.

Ułatwię Państwu dostosowanie się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych, które wprowadziło Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO),  przyjęte przez Parlament Europejski dnia 14 kwietnia 2016 r., robiąc to rozsądnie i w miarę możliwości w prosty i zrozumiały sposób.

Ograniczę stres związany z ew. kontrolami poprzez przygotowanie zrozumiałych i prostych procedur.

Zredukuję czas potrzebny na wdrożenie nowych wymagań w firmach i organizacjach, które tego jeszcze nie zrobiły.

Wykorzystam posiadane dokumenty i funkcjonujące procesy, być może trochę je wspólnie znowelizujemy.

Ułatwię Państwu zrozumienie nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Pomogę rozwiązać  kluczowe problemy, specyficzne dla Państwa firmy podczas licznych konsultacji.

Oferta obejmuje całościowy przegląd i dostosowanie do wymagań prawnych, technicznych i organizacyjnych systemu ochrony danych osobowych w oparciu o RODO oraz o Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000), na który składać się będą między innymi:

  1. Przeprowadzenie audytu wstępnego, ustalenie czynności przetwarzania danych osobowych.
  2. Analiza ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych – oparta na autorskiej metodyce.
  3. Ocena skutku – oparta na autorskiej metodyce.
  4. Wsparcie konsultingowe przy opracowywaniu i wdrażaniu lub poprawianiu i uzupełnianiu procedur techniczno-organizacyjnych dot. ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
  5. Uzupełnienie posiadanej dokumentacji, o ile zaistnieje taka potrzeba lub pomoc w stworzeniu nowej dokumentacji.
  6. Szkolenia pracowników z zakresu podstawowych obowiązków dot. ochrony danych osobowych na każdym stanowisku pracy. Celem szkoleń jest uniknięcie karalności przez pracodawcę z powodu niekompetencji pracowników lub ich świadomego działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Weryfikacja po wdrożeniowa.
  8. Wsparcie doradcze drogą teleinformatyczną przez ustalony okres zakończeniu całości ww. usługi.

Jeżeli zależy Państwu na rzetelnym wdrożeniu ochrony danych osobowych, indywidualnie dla Państwa i ze zrozumieniem tematu przez wszystkich pracowników (każda organizacja lub firma jest inna, nawet jeśli branża jest ta sama, każda organizacja lub firma ma inne zagrożenia i inne ryzyka, innych pracowników, mieści w inaczej zabezpieczonych lokalach, posiada inaczej zorganizowaną i zabezpieczoną sieć informatyczną itp.), zapraszam do współpracy!

Anna Słodczyk