Audyt – szkolenia

PH00363v3

Proponuję Państwu tematy szkoleniowe dla audytorów, pozwalające na poznanie roli audytora w zarządzaniu ryzykiem, nabranie umiejętności analizy ryzyka w audycie oraz na szkolenia z prowadzenia audytu zgodności z RODO lub z normami ISO. Szkolenia odbywają się na zlecenie konkretnej firmy lub szkolenia otwarte organizowane  przez firmy szkoleniowe, gdzie występuję jako wykładowca.

Przykładowe tematy:

  1. Zarządzanie ryzykiem – podstawy procesu
  2. Ochrona danych osobowych dla audytorów
  3. Zarządzanie ryzykiem w audycie i kontroli
  4. Cyberbezpieczeństwo dla osób NIE technicznych – jak zrozumieć zasady działania globalnego świata cyfrowego i działać bezpiecznie?

 Zapraszam do kontaktu! Moja szczegółowa oferta zostanie dostosowana do Państwa potrzeb – stworzymy ją wspólnie! Zapraszam też firmy szkoleniowe do współpracy!

Agenda szkoleniowa tworzona jest odpowiednio do Państwa potrzeb i “szyta na miarę”. Najpierw przeprowadzamy rozmowę telefoniczną w celu uzyskania informacji o Państwa potrzebach, a następnie wysyłamy ofertę. Po jej akceptacji podpisywana jest umowa.Szkolenia otwarte dotychczas prowadziliśmy jako podwykonawcy firm szkoleniowych, a po uzyskaniu certyfikacji, o którą aktualnie się staramy,  będziemy proponować otwarte szkolenia dla pojedynczych osób w naszej siedzibie. Widzimy bowiem taką potrzebę, gdyż mamy pojedyncze zapytania osób fizycznych, które chciałyby zostać przeszkolone.

Anna Słodczyk©
tel.604 122 278