Zarządzanie ryzykiem – szkolenia

PH00363v3Zarządzanie ryzykiem – szkolenia

Proponuję Państwu temat: Zarządzanie ryzykiem – szkolenia branżowe zamknięte na zlecenie konkretnej firmy lub temat: Zarządzanie ryzykiem – szkolenia otwarte, organizowane  przez firmy szkoleniowe, gdzie występuję jako wykładowca. Poniżej przykładowe szkolenia.

  1. Szkolenie jednodniowe z zakresu podstaw zarządzania ryzykiem i analizy ryzyka.
  2. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie – podejście procesowe.
  3. Zarządzanie ryzykiem – podstawy procesu.
  4. Zarządzanie ryzykiem w audycie i kontroli.
  5. Metody analizy ryzyka i tworzenia mapy ryzyka oraz planu postępowania z ryzykiem – podejście autorskie.
  6. Warsztat dwudniowy z zakresu wdrażania procesu zarządzania ryzykiem.
  7. Szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem w konkretnej branży lub u konkretnego przedsiębiorcy.
  8. Szkolenia wdrożeniowe procesu zarządzania ryzykiem, dedykowane konkretnej firmie.Szkolenia uwzględniają omówienie COSO II, ISO 31000, Guide 73, metodyka autorska RMTP, AS/NZS 4360, Orange Book, ISO 27001, php, drzewo zdarzeń, drzewo błędów, Isikawa, grupa Delficka, FMEA, „if what”, LOPA, ALARP, PARETO i inne.

 Zapraszam do kontaktu! Moja szczegółowa oferta zostanie dostosowana do Państwa potrzeb, stworzymy ją wspólnie! Zapraszam także firmy szkoleniowe!

Agenda szkoleniowa tworzona jest odpowiednio do Państwa potrzeb i „szyta na miarę”. Najpierw przeprowadzamy rozmowę telefoniczną w celu uzyskania informacji o Państwa potrzebach, a następnie wysyłamy ofertę. Po jej akceptacji podpisywana jest umowa. Nie ma znaczenia ilość osób, pracujemy nawet dla jednego „dorosłego ucznia” w naszej siedzibie.Widzimy bowiem taką potrzebę, gdyż mamy pojedyncze zapytania osób fizycznych, które chciałyby zostać przeszkolone.

Anna Słodczyk©
tel.604 122 278