Zarządzanie ryzykiem – doradztwo

Businessman with blindfolder on eyes walking on ropeProces zarządzania ryzykiem – doradzam, pomagam, tłumaczę, szkolę

Proces zarządzania ryzykiem jest niezwykle ważny dla prawidłowego działania każdej firmy.

Ułatwię Państwu zrozumienie całego procesu, a przede wszystkim różnic pomiędzy poszczególnymi pojęciami i elementami procesu, jak również różnorodności słownictwa.

Pomogę zminimalizować liczbę możliwych do wystąpienia sytuacji kryzysowych, poprzez właściwe zarządzanie ryzykiem.

Usunę nadmiar dokumentacji i zoptymalizuję ją kompleksowo w całej organizacji.

Wyeliminuję popełniane często błędy, poprzez profesjonalne przeszkolenie pracowników.

Oferta obejmuje całościowe podejście do wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem w organizacji i składa się z kilku etapów. Zakres ostatecznej oferty i poszczególne etapy do uzgodnienia z klientem.

Jeżeli zależy Państwu na rzetelnym wdrożeniu procesu zarządzania ryzykiem, indywidualnie dla Państwa i ze zrozumieniem tematu przez wszystkich pracowników (każda organizacja lub firma jest inna, nawet jeśli branża jest ta sama, każda organizacja lub firma ma inne zagrożenia i inne ryzyka, innych pracowników, mieści w inaczej zabezpieczonych lokalach, posiada inaczej zorganizowaną i zabezpieczoną sieć informatyczną itp.), zapraszam do współpracy!

Anna Słodczyk©
tel.604 122 278