Audyt – audyty

f7

Zapraszam osoby, które chciałyby przeprowadzić w swojej firmie audyt zarządzania ryzykiem w ustalonym obszarze i branży, audyt bezpieczeństwa informacji, audyt spełnienia wymagań RODO, inny mieszczący się w moich kompetencjach.

Szczególnie zapraszam osoby/firmy/organizacje  zobowiązane do takich audytów przepisami prawa lub wymaganiami normatywnymi, jak np.:

  • RODO
  • Ustawa o Krajowym Systemie Cyfryzacji
  • Kontrola zarządcza
  • Norma ISO 27001
  • Norma ISO 9001 i inne normy z grupy ISO 
  • Ustawa ubezpieczeniowa
  • Prawo bankowe w wybranych obszarach
  • inne branżowe oparte na analizie ryzyka