Analiza ryzyka – doradztwo

3d Spielwürfel Spieleabende mit WürfelspielenAnaliza ryzyka – metoda autorska

Analiza ryzyka to aktualnie temat „bardzo gorący”. W czym mogę Państwu pomóc?

Ułatwię Państwu dostosowanie się do przepisów prawa, jeśli w Państwa branży wykonanie analizy ryzyka jest wymagane. Aktualnym przykładem takiej sytuacji jest ochrona danych osobowych czy ryzyko zawodowe.

Ograniczę stres związany z terminem wykonania analizy ryzyka, jeśli jest to sprawa terminowa.

Zredukuję czas potrzebny na jej wykonanie.

Wyeliminuję popełniane często błędy, poprzez profesjonalne przeszkolenie pracowników.

Nauczę pracowników całej organizacji analizować ryzyko na swoim stanowisku pracy i patrzeć przez pryzmat całej organizacji, a nie tylko siebie.

Oferta obejmuje całościowe podejście do stworzenia analizy ryzyka  w całej organizacji. Zakres ostatecznej oferty do uzgodnienia z klientem. Oferta dotyczy zarówno kompleksowego podejścia do analizy ryzyka w całej organizacji,
jak i wybiórczo, np. w ochronie danych osobowych, w bezpieczeństwie informacji, w ryzyku zawodowym, w produkcji itp.

Jeżeli zależy Państwu na rzetelnym wdrożeniu analizy ryzyka indywidualnie dla Państwa i ze zrozumieniem tematu przez wszystkich pracowników (każda organizacja lub firma jest inna, nawet jeśli branża jest ta sama, każda organizacja lub firma ma inne zagrożenia i inne ryzyka, innych pracowników, mieści w inaczej zabezpieczonych lokalach, posiada inaczej zorganizowaną i zabezpieczoną sieć informatyczną itp.), zapraszam do współpracy!

Anna Słodczyk©
tel.604 122 278