Opublikowane artykuły

Artykuły w „Pryzmacie Gospodarczym” Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach patrz:  http://www.riph.com.pl/pryzmat-gospodarczy

 • Anna Słodczyk „Czy warto korzystać z usług firm zewnętrznych, czy też lepiej szkolić swój własny personel?” – Pryzmat Gospodarczy, 3/2012
 • Anna Słodczyk, Piotr Chmielewski „Oszustwo w firmie, czy można mu zapobiec?” – Pryzmat Gospodarczy, 4/2011
 • Anna Słodczyk, Janusz Czauderna „Kontrola zarządcza, a zarządzanie ryzykiem” – Pryzmat Gospodarczy, 4/2010
 • Anna Słodczyk, Wojciech Pogorzałek, Arkadiusz Olech „Czy zanim wydasz większa gotówkę na zakup sprzętu zabezpieczającego przed ryzykiem, analizujesz to ryzyko?” – Pryzmat Gospodarczy, 3/2009
 • Anna Słodczyk „Zarządzanie ryzykiem autorski model RMTP – omówienie”, Pryzmat Gospodarczy, 2/2009
 • Anna Słodczyk „Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej – podejście autorskie”, Pryzmat Gospodarczy, 1/2009
 • Anna Słodczyk „Ryzyko pogodowe, co to takiego?”, Pryzmat Gospodarczy, 4/2008
 • Anna Słodczyk „Siły przyrody, a zarządzanie ryzykiem w firmie”, Pryzmat Gospodarczy, 3/2008
 • Anna Słodczyk, Piotr Mąkosa „Risk manager i jego rola w firmie”, Pryzmat Gospodarczy,2/2008
 • Anna Słodczyk, Piotr Mąkosa „Procesy zarządzania ryzykiem w Systemach Zarządzania Jakością”, Pryzmat Gospodarczy,1/2008
 • Anna Słodczyk  „Nowy trend europejski-zarządzanie ryzykiem”, Pryzmat Gospodarczy, 4/2007
 • Anna Słodczyk, ”Informacja pod kontrolą”, Pryzmat Gospodarczy, 3/2007
 • Anna Słodczyk, Piotr Mąkosa ”Prawo kontra ryzyko”, Pryzmat Gospodarczy, 2/2007
 • Anna Słodczyk, „Ryzyko, obszar wrażliwy”, Pryzmat Gospodarczy, 1/2007
 • Anna Słodczyk, ”Ryzyko pod kontrolą”, Pryzmat Gospodarczy,4/2006