Analiza ryzyka – szkolenia

PH00363v3Analiza ryzyka – szkolenia branżowe

Proponuję Państwu temat „Analiza ryzyka – szkolenia branżowe zamknięte” na zlecenie konkretnej firmy lub szkolenia otwarte organizowane  przez firmy szkoleniowe, gdzie występuję jako wykładowca. Poniżej przykładowe szkolenia.

  1. Metody analizy ryzyka i tworzenia mapy ryzyka oraz planu postępowania z ryzykiem – podejście autorskie.
  2. Oszacowanie ryzyka przy wdrożeniu normy ISO 27001.
  3. Szkolenie jednodniowe z zakresu podstaw analizy ryzyka.
  4. Warsztat dwudniowy z zakresu wdrażania procesu zarządzania ryzykiem i analizy ryzyka.
  5. Szkolenie z zakresu analizy ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych lub z obszaru bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001.
  6. Szkolenia wdrożeniowe procesu zarządzania ryzykiem, dedykowane konkretnej firmie.Szkolenia uwzględniają omówienie COSO II, ISO 31000, Guide 73, metodyka autorska RMTP, AS/NZS 4360, Orange Book, ISO 27001, php, drzewo zdarzeń, drzewo błędów, Isikawa, grupa Delficka, FMEA, „if what”, LOPA, ALARP, PARETO i inne.

 Zapraszam do kontaktu! Moja szczegółowa oferta zostanie dostosowana do Państwa potrzeb – stworzymy ją wspólnie! Zapraszam też firmy szkoleniowe do współpracy!

Agenda szkoleniowa tworzona jest odpowiednio do Państwa potrzeb i „szyta na miarę”. Najpierw przeprowadzamy rozmowę telefoniczną w celu uzyskania informacji o Państwa potrzebach, a następnie wysyłamy ofertę. Po jej akceptacji podpisywana jest umowa. Nie ma znaczenia ilość osób, pracujemy nawet dla jednego „dorosłego ucznia” w naszej siedzibie. Widzimy bowiem taką potrzebę, gdyż mamy pojedyncze zapytania osób fizycznych, które chciałyby zostać przeszkolone.

Anna Słodczyk©
tel.604 122 278