Bezpieczeństwo informacji – audyty

f7

Zapraszam osoby, które chciałyby przeprowadzić w swojej firmie audyt bezpieczeństwa informacji, w tym analizy ryzyka w tym obszarze.

Szczególnie zapraszam osoby/firmy/organizacje  zobowiązane do takich audytów przepisami prawa lub wymaganiami normatywnymi, jak np.:

  • RODO
  • Ustawa o Krajowym Systemie Cyfryzacji
  • Norma ISO 27001
  • Prawo bankowe
  • inne branżowe, w których bezpieczeństwo informacji odgrywa istotną rolę