Wykłady konferencyjne

Wykłady specjalistyczne na różnych konferencjach (2011- 2022):

 • Konferencja IDG Computerworld „XIV Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT SEMAFOR” z wykładem ” Analiza ryzyka w okresie pandemii – jak radzić sobie z nowymi ryzykami „, Warszawa, 2021
 • Konferencja ” Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT” z wykładem „Rola analizy ryzyka po zaistniałym incydencie bezpieczeństwa”, Warszawa, 2020
 • Konferencja Pulsu Biznesu „Shared Services & Multi-Sourcing II” z wykładem „Zarządzanie ryzykiem w świecie usług cyfrowych – jak podejść do tego tematu praktycznie?”, Warszawa 2020
 • Konferencja IDG Computerworld „XIII Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT SEMAFOR” z wykładem ” Rola pracownika w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji”, Warszawa, 2020
 • Konferencja Successpoint, „Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań” z wykładem „Jak podejść do analizy ryzyka dla zabezpieczenia danych osobowych pacjentów?”, Warszawa, 2018
 • Konferencje MMCPolska, „Bezpieczeństwo danych osobowych w sektorze finansowym” z wykładem „Analiza ryzyka w relacjach biznesowych w aspekcie bezpieczeństwa danych”,Warszawa, 2018
 • Konferencje MMCPolska, „Bezpieczeństwo danych klienta w instytucjach finansowych w świetle nowych regulacji”
  z wykładem „Analiza ryzyka w związku z nowymi wymaganiami UE w zakresie ochrony danych osobowych”,
  Warszawa, 2017
 • Konferencje MMCPolska, „System kontroli wewnętrznej w bankach – wyzwanie podziału ról”  z wykładem  „Środki naprawcze w przypadku wykrycia nieprawidłowości, Warszawa, 2017
 • Podbeskidzkie Forum Audytu w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej „Ryzyka w bezpieczeństwie informacji – studium przypadku”, Bielsko Biała, 2017
 • Konferencje Successpoint, „Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań” z wykładem „Analiza ryzyka usług outsourcingowych”, Warszawa, 2016
 • Konferencje MMCPolska, „Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej” z wykładem  „Praktyka wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej – case study”, Warszawa, 2015
 • Konferencje MMCPolska, „Problematyka ochrony danych osobowych w Grupach Kapitałowych
  z wykładem „Techniczne aspekty ochrony danych osobowych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, realiów dzisiejszej techniki i analizy ryzyka”, Warszawa, 2015
 • Kongres PIKW Kraków, XIV Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji
  z wykładem „Najnowsze zmiany znanych standardów światowych dot. bezpieczeństwa informacji”, Kraków, 2014
 •  Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej PIKW „Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w tym zarządzanie ryzykiem”, Warszawa 2013
 • Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej PIKW „Zarządzanie ryzykiem, identyfikacja i szacowanie ryzyka”, Warszawa 2011
 • Konferencja ogólnopolska Bezpieczna firma z wykładem „Bezpieczna firma to firma dbająca
  o bezpieczeństwo swoich pracowników”, Katowice 2011
 • Konferencja specjalistyczna „Sympozjum Bezpieczna Sterylizatornia” Katowice z wykładem „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w szpitalu na przykładzie wybranego odcinka działalności szpitala”, Katowice 2011
 • Konferencja PIKW Warszawa z wykładem „Funkcjonowanie administracji w systemach jakości
  i bezpieczeństwa”, 2011
 • Konferencja Centrum Promocji Informatyki z wykładem „ Zarządzanie ryzykiem w szpitalu na przykładzie sterylizatorni- podejście praktyczne”, Warszawa 2011
 • Konferencja SILESIA, IT-Medica Katowice z wykładem „Zarządzanie ryzykiem w szpitalu na przykładzie jednego z obszarów operacyjnej działalności szpitala”, Katowice 2011
 • Konferencje SILESIA, ISO – Silesia Katowice, panel dyskusyjny, Katowice 2011

Wykłady specjalistyczne na różnych konferencjach w latach 2005 do 2010:

 • Kongres PIKW Kraków, IX Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji z wykładem „Korporacyjne zarządzanie ryzykiem – wybrane modele i techniki oraz ich zastosowanie”, Kraków 2010
 • Konferencje SILESIA, ISO-POLAND Warszawa z wykładem „Zarządzanie ryzykiem w aspekcie kontroli zarządczej”, Warszawa 2010
 • Konferencja Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie, panel dyskusyjny na temat „Compliance vs. zarządzanie ryzykiem”, Warszawa 2010
 • Konferencja dot. PPP w Krakowie z wykładem „Fundusze Europejskie na realizację zadań publicznych – szansą rozwoju PPP w Polsce (ryzyka i korzyści)”, Kraków 2010
 • Konferencja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na temat bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, „Zarządzanie ryzykiem zgodnie z wymaganiami normy PN- ISO/IEC 27001”, Katowice 2009
 • Konferencje SILESIA, ISO – Silesia Katowice z wykładem, ”Zarządzanie ryzykiem – jak wdrożyć w firmie?” Katowice 2009
 • Software Konferencje BIN 2009 Wrocław, „Audyt IT, a zarządzanie ryzykiem w tym obszarze”, Wrocław 2009
 • Software Konferencje BIN 2009 Warszawa, „Audyt IT, a zarządzanie ryzykiem w tym obszarze”, Warszawa 2009
 • Konferencje SILESIA, EOD Katowice z wykładem „Kilka refleksji nad rozwojem informatyzacji w Polsce”, Katowice 2009
 • Konferencje SILESIA, ISO-POLAND Warszawa z wykładem „Zarządzanie ryzykiem – jak wdrożyć w firmie”, Warszawa 2009
 • Konferencje SILESIA, Sec-Info Silesia 2009 z wykładem „Zarządzanie ryzykiem – uzupełnienie polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji, czyli: ochrona danych osobowych w świetle analizy ryzyka”, Katowice 2009
 • Konferencje SILESIA, IT-Medica Katowice 2009 z wykładem „Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia”, Katowice 2009
 • Konferencje SILESIA, ISO – Wrocław z wykładem „Zarządzanie ryzykiem elementem każdego dojrzałego zarządzania procesowego”, Wrocław 2008r
 • Konferencje SILESIA, ISO-Gdańsk „Zarządzanie ryzykiem wskaźnikiem dojrzałości zarządzania w organizacji”, Gdańsk 2008
 • Software Konferencje „Audyt IT” z wykładem „Jak podejść do audytu IT w zakresie dotyczącym zarządzania ryzykiem i jak ten obszar audytować – rozważania, praktyka na podstawie własnych doświadczeń audytorskich z obszaru zarządzania ryzykiem”, Warszawa 2008
 • Konferencje SILESIA, ISO – Silesia Katowice z wykładem „Zarządzanie ryzykiem w projekcie ISO – Risk Management in ISO – Project ”, Katowice 2008
 • Konferencje SILESIA, IT-Medica Kraków z wykładem „Zarządzanie ryzykiem – nowoczesny standard nowoczesnego zarządzania w placówkach służby zdrowia”, Kraków 2008
 • Software Konferencje – BIN 2008 Warszawa z wykładem „Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym wdrażającym w firmie system informatyczny”, Warszawa 2008
 • Konferencja Proximus i Microsoft „Zarządzanie i optymalizowanie ryzyka inwestycyjnego”, Katowice 2008
 • Konferencje SILESIA, ISO-POLAND z wykładem „Zarządzanie ryzykiem wskaźnikiem dojrzałości zarządzania w organizacji”, Warszawa 2008
 • Software Konferencje z wykładem „Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji”, Warszawa 2008
 • Konferencje SILESIA, Sec-Info Silesia 2008 z wykładem „Podstawy zarządzania ryzykiem na przykładzie SZBI”, Katowice 2008
 • Konferencje SILESIA, ISO Poznań z wykładem „Zarządzanie ryzykiem wskaźnikiem dojrzałości zarządzania w organizacji”, Poznań 2008
 • Konferencje SILESIA, IT-Medica z wykładem „ Zarządzanie ryzykiem-nowoczesny standard nowoczesnego zarządzania w placówkach służby zdrowia”, Katowice 2008
 • Konferencja Institute for International Research na temat zarządzania ryzykiem w praktyce z wykładem inauguracyjnym pt. „Schemat procesu zarządzania ryzykiem i metodologie w zintegrowanym zarządzaniu portfelem ryzyka w przedsiębiorstwie. Klasyfikacja ryzyka”, Warszawa 2007
 • Konferencje SILESIA, ISO Silesia „Co wspomaga proces zarządzania ryzykiem – kontynuacja?” Katowice 2007
 • Konferencje SILESIA, ISO Silesia z wykładem „Co wspomaga proces zarządzania ryzykiem?”, Katowice 2006
 • Konferencja Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Policji Hrabstwa Nottinghamshire z zakresu przestępczości przeciw małym i średnim przedsiębiorstwom z wykładem „Ubezpieczenia, jako element transferu ryzyka związanego z możliwością utraty lub zniszczenia mienia przedsiębiorcy. Właściwe zabezpieczenie fizyczne i techniczne mienia warunkiem transferu ww. ryzyka”, Poznań 2006
 • Politechnika Gdańska – ósme seminarium nawierzchni szynowych z wykładem” Zarządzanie ryzykiem w procesie decyzyjnym”, Władysławowo 2006
 • Politechnika Gdańska –siódme seminarium nawierzchni szynowych z wykładem” Jak można zarządzać ryzykiem”, Łeba 2005
 • Software Konferencje Storage GigaCon z wykładem” Zarządzanie ryzykiem utraty informacji”, Warszawa 2005
 • Targi zabezpieczeniowe w Katowicach SAVEX z wykładem „Ubezpieczenia, jako element transferu ryzyka związanego z zabezpieczeniem mienia i ich współdziałanie z ochroną fizyczną i techniczną”, Katowice 2005