analiza ryzyka, jako element zarządzania ryzykiem

analiza ryzyka jest to element procesu zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie